Program rada za 2017. godinu

01.01.2017. 22:39

 

 

PROGRAM RADA UDRUGE

VINSKI PUTEVI HRVATSKE

ZA 2017. GODINU

 

1. Posjet delegacije Udruge Vinski putevi Hrvatske 14. 2. 2017. Beogradu na poziv Udruge Vinski putevi Srbije, povodom dana svetog Trifuna, zaštitnika vina i vinara u Srbiji, te završnog sastanka vezanog uz organizaciju posjeta Zelinske vinske regije krajem svibnja 2017.

2. Drugi Panovinski susreti u Šumadiji (Srbija) održat će se od 25. i 26. 5. 2017. godine u organizaciji Udruge Vinski putevi Srbije, a u okviru ostvarivanja ciljeva prekogranične suradnje iz Povelje i Ugovora o suradnji potpisanih 12. studenog 2016. godine. u Zagrebu.

U sklopu susreta doći će do:

- Predstavljanja Zelinske vinske regije i grada Sveti Ivan Zelina. Zelinsku vinsku regiju predstavljat će delegacija istaknutih i priznatih vinara regije, a Grad Sveti Ivan Zelina predstavnici gradske vlasti te turističke zajednice.

- Pristupanje Slovenske Udruge Panonskom vinskom koridoru te prihvaćanju organizacije Panovinskih susreta u Slovenij.

- Osnivanje Panovinskog viteškog reda i predstavljanje prijelaznog pehara

3. Uspostava kontakta sa zainteresiranim institucijama oko zajedničke organizacije i provedbe edukativnih seminara, tribina, okruglih stolova, predavanja i radionica za mlađe članove Udruge i ostale zainteresirane sa područja djelovanja Udruge radi edukacije s područja vinarstva, vinogradarstva, te usavršavanja vina članova Udruge.

4. U sklopu Panonskog vinskog koridora i u suradnji sa Udrugom Vinski putevi Srbije uspostaviti kontakte sa srodnim udrugama u Austriji, BiH, Rumunjskoj, Ukrajini, Češkoj, Mađarskoj i Slovačkoj u sklopu proširenja broja članica Panonskog vinskog koridora.

5. Uspostava kontakta te prezentacija programa rada i financijskog plana Udruge svim potencijalnim donatorima, te savjetovanje sa razvojnim agencijama oko kandidiranja projekata Udruge za sredstva iz fondova EU.

6. Pripreme za osnivanje trgovačkog društva Udruge i uspostava kontakta sa potencijalnim poslovnim partnerima, sponzorima, donatorima.

- Priprema projekta nacionalnih i prekograničnih edukativnih i zabavnih turističkih eno-gastro tura za 2018. godinu te izrada promotivnih filmova i mobilnih aplikacija u sklopu promocije istih

- Prikupljanje informacija i priprema za registraciju vina Udruge VINOPUTI.HR

7. Posjet vinskim i turističkim sajmovima u Hrvatskoj i u zemljama regije.

8. Organizacija zajedničke prezentacije i degustacije vina članova Udruge VINOPUTI.HR i vina ostalih vinara Zelinskog vinogorja.

9. Formiranje stručnog tima iz redova Udruge i vanjskih suradnika za izradu programa izdavanja knjiga, stručnih publikacija, časopisa i glasila, promotivnih filmova, mobilnih aplikacijai ostalih digitalnih oblika informacija iz područja djelovanja Udruge.

10. Nagrađivanje zaslužnih pojedinaca za unapređenje i promociju tradicionalnih i novih događanja s područja djelovanja Udruge.

11. Organizacija branja grožđa u vinogradima članova udruge u rujnu 2017.

12. Organizacija 2. Novemberfesta u Zagrebu od 3. do 5. studenog 2017.

 

Program rada Udruge Vinski putevi Hrvatske usvojen je na redovnoj Skupštini Udruge održanoj 21. 12. 2016. u Blaževdolu (Sveti Ivan Zelina).

 

Robert Bregant,

Predsjednik Udruge

Arhiva vijesti